Wortels en kanker. Een literatuuroverzicht van "prospective" studies.

De relatie tussen wortels en totale kanker (alle types gecombineerd) is onderzocht in 2 groepen mensen (2, 20). Er werd geen effect gevonden op de kans om kanker te krijgen.

Op vragenlijsten van 2 andere groepen mensen die onderzocht werden, konden mensen invullen hoe vaak ze wortels of pompoenen aten (1, 21). Omdat werd gevraagd naar wortels of pompoenen is het moeilijk te zeggen in welke mate elk van de 2 verantwoordelijk is voor het gevonden effect op kanker. Niettemin werd in beide groepen geen effect gevonden op de kans om te overlijden aan kanker.

| Meer informatie: terug naar literatuuroverzicht.|