witte groenten en kanker. Een literatuuroverzicht van "prospective" studies.

De relatie tussen witte groenten en totale kanker (alle types gecombineerd) is slechts onderzocht in 1 groep mensen. Er werd geen effect gevonden op de kans om aan kanker te overlijden.

| Meer informatie: terug naar literatuuroverzicht.|