Totale groenten & fruit en kanker. Een literatuuroverzicht van "prospective" studies.

De primaire interesse ging uit naar a) totaal fruit, of b) totale groenten consumptie.
Twee artikelen keken niet naar deze groepen, maar gaven alleen informatie over het gecombineerde effect van totale groenten & totaal fruit. Beide artikelen onderzochten de relatie met overlijden aan kanker, en in beide gevallen werd een niet-significant beschermende effect gevonden.

In beide gevallen was de onderzoeksgroep klein. In de eerste onderzoeksgroep (Hertog 1996) werd de hoogste consumptiegroep gedefinieerd als > 258 g/dag, en in de tweede onderzoeksgroep (Genkinger 2004), werd geen verschil gevonden binnen de 4 hoogste (van 5 in totaal) consumptiegroepen (Tabel).

Conclusie: Beide artikelen geven geen bewijs voor een beschermend effect door hoge consumptie, maar laten een mogelijk verhoogde kans op overlijden aan kanker zien door lage consumptie.

| Meer informatie: terug naar literatuuroverzicht.|