Kool en kanker. Een literatuuroverzicht van "prospective" studies.

De relatie tussen koolsoorten en totale kanker (alle types gecombineerd) is onderzocht in 2 groepen mensen.

In 1 groep werd geen effect gevonden van consumptie van "kool", Chinese kool, of chingensai (oosterse koolsoort) op de kans om kanker te krijgen (20).
In de andere groep konden mensen op de vragenlijst invullen hoe vaak ze a) Chinese kool, of b) kool of sla consumeerden (21). Omdat werd gevraagd naar kool of sla, is het moeilijk te zeggen in welke mate elk van de 2 verantwoordelijk is voor het gevonden effect op kanker. Opvallend is dat er onder mannen - maar niet vrouwen - een significant verhoogde kans om te overlijden aan kanker werd gevonden door hoge consumptie van Chinese kool.

| Meer informatie: terug naar literatuuroverzicht.|