Groenten en kanker. Een literatuuroverzicht van "prospective" studies.

Risico op kanker: 15 artikelen gaven informatie over 11 verschillende onderzoeksgroepen (De "EPIC Cohort" is geteld als één onderzoeksgroep, ondanks dat gegevens van 3 verschillende subpopulaties beschikbaar zijn). In totaal kregen 70,570 personen kanker in deze groepen.
Informatie wordt gepresenteerd over de specifieke effecten op mannen of vrouwen:

Mannen: Informatie van 7 onderzoeksgroepen is beschikbaar. In totaal kregen hierin > 40.520 mannen kanker.
Een significant beschermend effect is gevonden in 2 onderzoeksgroepen (18, 22), waarin 36,590 mannen kanker kregen. Er zijn geen effecten gevonden in de overige 5 onderzoeksgroepen (2, 9, 11, 15, 20).
Vrouwen: Informatie van 5 onderzoeksgroepen is beschikbaar. In totaal kregen hierin > 25.340 vrouwen kanker.
Een significant beschermend effect is gevonden in 1 onderzoeksgroep waarin 430 vrouwen kanker kregen (18 [Benetou V]), maar een niet significante verhoogde kans op kanker is gevonden in een veel grotere onderzoeksgroep waarin 15.792 vrouwen kanker kregen (22). Er zijn geen effecten gevonden in de overige onderzoeksgroepen (2, 11, 18 [Olsen A.], 20).

Conclusie: Er is zwak bewijs voor een beschermend effect van totale groenten tegen het risico op kanker voor mannen, maar dit effect is klein. Geen bewijs is gevonden voor een beschermend effect voor vrouwen.

Overlijden aan kanker: Informatie van 6 onderzoeksgroepen is beschikbaar. Er zijn geen effecten gevonden.

| Meer informatie: terug naar literatuuroverzicht.|