Groen-gele (/oranje) groenten en kanker. Een literatuuroverzicht van "prospective" studies.

De relatie tussen groen-gele groenten en totale kanker (alle types gecombineerd) is onderzocht in 5 groep mensen. In alle gevallen werd het effect onderzocht op de kans om aan kanker te overlijden (niet de kans om kanker te krijgen).

Eén onderzoeksgroep was behoorlijk groot (3), en hierin werd een sterk beschermend effect van groen-gele groenten gevonden. Maar dit effect verdween volledig nadat werd gecorrigeerd voor eventuele andere variabelen. Een klein en niet significant beschermend effect werd gevonden in de op-een-na grootste groep mensen (14), en een significant beschermend effect werd gevonden in een zeer kleine onderzoeksgroep (1).

Conclusie: Er is geen consistent effect gevonden door consumptie van groen-gele groenten op de kans om te overlijden aan kanker.

| Meer informatie: terug naar literatuuroverzicht.|