Gebakken groenten en kanker. Een literatuuroverzicht van "prospective" studies.

De relatie tussen gebakken groenten en totale kanker (alle types gecombineerd) is slechts onderzocht in 1 groep mensen. Er werd geen effect gevonden op de kans om te overlijden aan kanker voor zowel mannen als vrouwen.

| Meer informatie: terug naar literatuuroverzicht.|