Fruit en kanker. Een literatuuroverzicht van "prospective" studies.

Risico op kanker: 21 artikelen gaven informatie over 16 verschillende onderzoeksgroepen (De "EPIC Cohort" is geteld als één onderzoeksgroep, ondanks dat gegevens van 3 verschillende subpopulaties beschikbaar zijn). In totaal kregen 70,802 personen kanker in deze groepen.
Informatie wordt gepresenteerd over de specifieke effecten op mannen of vrouwen:

Mannen: Informatie van 8 onderzoeksgroepen is beschikbaar. In totaal kregen hierin > 40.621 mannen kanker.
Een significant beschermend effect is gevonden in 1 onderzoeksgroep waarin 138 mannen kanker kregen (15). Er zijn geen andere effecten gevonden, maar alle RRs ware ≤ 1.
Vrouwen: Informatie van 6 onderzoeksgroepen is beschikbaar. In totaal kregen hierin > 25.471 vrouwen kanker.
Een significant beschermend effect is gevonden in 1 onderzoeksgroep waarin 690 vrouwen kanker kregen (2). Een niet significicant beschermend effect is gevonden in een andere onderzoeksgroep waarin 131 vrouwen kanker kregen (10). Een niet significant beschermend effect is ook gevonden in een andere onderzoeksgroep, maar dit effect was bijzonder klein: een 1% verlaagde kans op kanker (22).

Conclusie: Er is geen bewijs gevonden voor een beschermend effect van fruit tegen kanker voor zowel mannen als vrouwen. Alhoewel niet-significante beschermende effecten zijn gevonden voor vrouwen, waren deze effecten bijzonder zwak, en de balans van het bewijs geeft geen rechtvaardiging voor de claim van wetenschappelijk bewijs.

Overlijden aan kanker: Informatie van 10 onderzoeksgroepen is beschikbaar. In totaal overleden hierin > 4.938 personen aan kanker.
Een significant beschermend effect is gevonden in 2 onderzoeksgroepen waarin 3.816 personen overleden (4, 14), alhoewel het beschermende effect is 1 groep alleen significant was voor mannen (4). Geen andere effecten zijn gevonden.

Conclusie: Een beschermend effect is gevonden in 2 onderzoeksgroepen: In 1 groep werd een beschermend effect voor mannen gevonden door dagelijks consumptie in vergelijking met minder dan dagelijks (4), en in de andere groep werd een beschermend effect gevonden door (bijna) dagelijkse consumptie in vergelijking met consumptie 0-1 porties/week (14).
Deze resultaten geven geen bewijs voor een beschermend effect door hoge consumptie, maar sluiten de mogelijkheid niet uit dat lage of infrequente consumptie van fruit de kans op overlijden aan kanker verhoogt.

| Meer informatie: terug naar literatuuroverzicht.|