Broccoli en kanker. Een literatuuroverzicht van "prospective" studies.

De relatie tussen broccoli en totale kanker (alle types gecombineerd) is onderzocht in 2 groepen mensen. Er werd geen effect gevonden op de kans om kanker te krijgen (20), of daaraan te overlijden (1).

| Meer informatie: terug naar literatuuroverzicht.|