Augurken en kanker. Een literatuuroverzicht van "prospective" studies.

De relatie tussen augurken en totale kanker (alle types gecombineerd) is onderzocht in 2 groepen mensen. Er werd geen effect gevonden op de kans om aan kanker te overlijden.

| Meer informatie: terug naar literatuuroverzicht.|