Aardappelen en kanker. Een literatuuroverzicht van "prospective" studies.

De relatie tussen aardappelen en totale kanker (alle types gecombineerd) is onderzocht in 5 groepen mensen. In 3 groepen werd het effect op het risico op kanker onderzocht (11, 18), en in 2 groepen werd gekeken naar het effect op overlijden aan kanker (16, 21). In geen enkel geval werd een effect gevonden tussen aardappelen en kanker.

| Meer informatie: terug naar literatuuroverzicht.|